Persoonsgegevens

Ik verwerk je persoonsgegevens omdat jegebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf hebt verstrekt. Hieronder vind je welke persoonsgegevens ik verwerk:


-voor- en achternaam
-adres
-telefoonnummer (mobiel)
-emailadres
-geboortedatum
-burgerservicenummer


Doel en grondslag van de verwerking

Je persoonsgegevens worden  voor de volgende doelen gebruikt:

-voorbereiden van de uit te voeren diensten
-bellen of e-mailen om mijn dienstverlening te kunnen uitvoeren
-afhandelen van betalingen
-informeren over wijzingen in mijn diensten


Bewaartermijn

Ik  bewaar je persoonsgegevens volgens de wettelijke bewaartermijn van vijftien jaar, 
tenzij anders overeengekomen.


Delen met anderen
Ik verstrek je persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan de wettelijke verplichting daartoe.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Ik heb niet de intentie om aanvullende gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Ben je er toch van overtuigd dat we zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over jou of je kind, neem dan contact met ons op.


In kaart brengen websitebezoek:

Op deze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt en worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.  Ik  gebruik  deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


Beveiligen

Ik neem  de wettelijke bescherming van je gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Deze website maakt daarom  gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je toch  de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door mij verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via het contact- formulier.


Recht op inzage, correctie en verwijdering  van eigen gegevens
Ik  bied je , wanneer je daarom schriftelijk verzoekt,  binnen vier weken inzage in jouw dossier. Een verzoek om correctie wordt, na schriftelijk verzoek in behandeling genomen, waarna je binnen vier weken antwoord ontvangt. Indien je wenst dat het dossier volledig wordt verwijderd, kunt je dit ook schriftelijk kenbaar maken.


Recht op intrekking van verleende toestemming
als je  wenst jouw verleende toestemming in te trekken, verzoek ik je dit schriftelijk kenbaar te maken.


Klacht gebruik persoonsgegevens

Niet tevreden over de verwerking van je persoonsgegevens? Laat het dan weten. Je hebt tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
In het kader van de Wet Klachten, kwaliteit en geschillen in de zorg (WKKGZ) is de praktijk aangesloten bij de geschillencommissie SCAG.