....'ik heb geen leer, ik voer een gesprek' ...

(Martin Buber)