Tarieven

De tarieven zijn inkomensafhankelijk.  Actuele uurtarieven worden met je doorgesproken tijdens het eerste gesprek. Hieronder worden de basistarieven van de beroepsvereniging (NVPA) vermeld.

- kennismakingsgesprek,                        45 minuten,                                      gratis 
- behandelgesprekken individueel,      60 minuten,                                   90 euro
- gezinsgesprekken, 
  (uitsluitend gezinsleden > 18jr. )        60 minuten,                                 150 euro

- voor begeleidingsgesprekken in de palliatieve setting gelden aangepaste tarieven, je kunt daarnaar informeren via het email-adres. Mocht je andere vragen hebben over genoemde tarieven, schroom niet om ze te stellen! Ook het liefst via het mailadres.

Heb je een afspraak gepland maar ben je verhinderd, meld je dan uiterlijk 48 uur voor aanvang van de afspraak af via email. Zonder afmelding worden de kosten van de afspraak bij je in rekening gebracht.
De praktijk is open op donderdagen van 10:00 tot 12:00 u en van 13:00 tot 16:00 uur.

Vergoedingen

De meeste zorgverzekeraars vergoeden (een deel van de) gesprekskosten, afhankelijk van het pakket en de polisvoorwaarden. Het totaal bedrag per jaar en het percentage dat vergoed wordt per gesprek, kun je terugvinden in je polisvoorwaarden of je kunt informeren bij je zorgverzekeraar. 

Ik ben geregistreerd  lid van: 
-de beroepsvereniging Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen (NVPA)
-het register Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie
 (NVPO-deskundigenbestand)
-de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV)
-de beroepsvereniging Geestelijk Verzorgers (VGVZ)
-de beroepsvereniging Contextueel Werkers (VCW)
-BIG-nummer: 69019500230
-de geschillencommissie van de SCAG: 74643819

en ingeschreven in het RBCZ-register als 
registertherapeut NVPA, licentie-nummer 180882R,
AGB-code: 94105008
AGB-code praktijk: 94064741
KvK nr. 74643819 - SBI code: 86913
bankrekeningnr. : NL97 KNAB 0259 1433 59