Contact:


BELEID M.B.T. COVID-19 VIRUS:

In deze tijd met de risico’s op besmetting en het streven die zoveel mogelijk te voorkomen maak ik samen met u  een afweging in welke vorm uw behandeling vorm kan krijgen. Ik streef hierin samen  met u naar maatwerk in de best passende vorm. Dit betekent dat vanaf 11 mei 2020 een behandeling face-to-face kan plaats vinden, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen en mits instellingen uw en mijn veiligheid voldoende gewaarborgd kan worden.
Wanneer uw gezondheid of die van uw naasten of van mijzelf daartoe aanleiding geven, kan face-to-face behandeling vervangen worden door beeldbellen of een andere vorm van digitale behandeling.

We volgen deze algemene richtlijnen:

  • aandacht voor handhygiëne (wassen, desinfectie);
  • geen handen schudden;
  • 1,5 meter afstand houden;
  • geen afspraak wanneer u  hoest, niest of koorts heeft;
  • u komt alléén op de poli/afspraak, we doen geen groepsgesprekken;
  • een face-to-face behandeling duurt maximaal 60 minuten;
  • we kunnen in overleg kijken naar de mogelijkheid om buiten af te spreken, te wandelen als een veiliger alternatief voor bezoek binnen. Ook hier geldt, in navolging van de regels van de overheid, niet meer dan één client.
  • voorafgaand aan de afspraak ontvangt u per mail een korte vragenlijst, waarin gevraagd wordt naar uw gezondheid, gerelateerd aan COVID-19 klachten. U stuurt deze vragenlijst via mail ingevuld terug.


Alle afspraken vinden in principe plaats in de praktijk in Assen, op vrijdagen tussen 10 - 16 uur.
Voor afspraken op een ander tijdstip of op locatie kunnen we een aangepaste vorm kiezen.


Voor het maken van een afspraak vult u
onderstaand formulier volledig  in: